Våga vara annorlunda

Du som har en idé, en annorlunda idé, en idé som inte följer givna mönster eller håller sig inom de givna ramarna, Sten K Johnsons Stiftelse främjar nya idéer inom utbildning, bildning, musik, litteratur, teknik, medicin och entreprenörskap.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningstiden är 18 januari till 16 februari 2014.

Ansökningsformulär och information om sökprocessen finner du på vår hemsida, www.stenkjohnsonsstiftelse.se

No comments yet

Lämna en kommentar

You must be logged in to post a comment.