Våga ta steget… gå din egen väg… och skapa något nytt!

Nu är det dags att skifta styrelseposter i FENA LiU. Vi söker nya studenter som vågar ta steget, att gå din egen väg och skapa något nytt! Självklart vill du vara med i en av LiUs roligaste och mest spännande studentförening. Men först vill vi ge dig en liten bakgrund till vad FENA står för, vad som gjorts under året och vad du kan göra i föreningen! Har du några frågor är det bara att skicka ett mail till Ordförande i FENA LiU, Henric Andreasson på ordf@liu.fena.nu.

Nu söker vi dig som vill ta rollen som:

 • Ordförande
 • Vice Ordförande
 • Kassör
 • Näringslivsansvarig
 • Informationsansvarig
 • Revisor

Klicka på de plus-tecken (+) som finns för varje rubrik och läs mer.Längst ned finns ansökningsformuläret. Observera att vi vill ha din ansökan senast 23 mars!

Vad är FENA och vad står föreningen för?


FENA – Föreningen för Entreprenörskap och NyföretagarAnda vill knyta samman studenter med olika bakgrund, utbildning och tankebanor för att skapa en kreativ plattform där entreprenörskap är i fokus. Vårt mål är att inspirera fler till starta och driva hållbara företag såväl som att öka det allmänna intresset för entreprenörskap.

FENA vill knyta samman studenter med olika bakgrund, utbildning och tankebanor för att skapa en kreativ plattform där entreprenörskap är i fokus. Vårt mål är att inspirera fler till starta och driva hållbara företag.

Vi vill vill ge våra medlemmar möjligheten att ta fram och utveckla idéer och entreprenöriella förmågor oavsett tidigare erfarenhet av entreprenörskap eller företagande. FENA strävar efter att det ska finnas en entreprenörsförening på alla Sveriges högskolor och universitet.


Hur fungerar FENA LiU och vad har vi gjort under 2011?


FENA LiU är uppbyggd som en projektbaserad organisation. Föreningens medlemmar i FENA LiU kan driva egna eller gemensamma projekt med koppling till entreprenörskap och nyföretagaranda. Detta innebär att möjligheterna är enorma att göra vad man vill, har man bara driv och ett intresse för att pröva är ingenting omöjligt. Det finns även stora möjligheter att arrangera projekt och evenemang tillsammans med andra aktörer såsom InnovationskontorEtt och Venture Cup.

Under 2011 har vi engagerat över 700 studenter genom olika aktiviteter så som FENAforum som är en återkommande aktivitet där vi samlar studenter som är intresserade av entreprenörskap med olika teman. Under våren arrangerade vi workshops på temat “idé” till InnovationskontorEtts Post-it tävling. Under vårterminen inleddes även projektet Idéblocket som vi lanserade till höstterminen. Idéblocket är ett verktyg där man kan skriva ned sina idéer för att senare kunna utveckla dem till spännade projekt, kanske till och med en affärsidé?!

Höstterminen var en av det mest spännande terminen under året, vi hade återkommande FENAforum, men främst arrangerade vi tävlingen Business Rally under vecka 45 där vi hade fyra lag och över 250 studenter som kom till vår mässa vilket var mycket uppskattat och kul. Business Rally är en innovativ tävling i kreatvitetens och försäljningens tecken. Även projektet REGenerate, ett projekt startat av studenter som drivs genom FENA.

Som du säkert ser är möjligheterna hur stora som helst att göra vad man vill genom sitt engagemang i FENA. Genom vårt nära samarbete med InnovationskontorEtt vilka är en stor aktör inom innovationssystemet har vi tillgång till ett mycket brett och grymt nätverk människor och organisationer som gärna ställer upp.


Läs mer om posterna
Ordförande

 • Ansvarar för organisationsfrågor
 • Ytterst ansvarig för FENA LiU
 • Tecknar firman tillsammans med kassören
 • Leder styrelsemöten
 • Sitter med i Styrelsen


Vice Ordförande

 • Bistår ordförande
 • Bollplank till ordförande
 • Projektansvarig (innebär ansvarig över projektledarna)
 • Ansvarig för att tillsätta projektledare
 • Leder styrelsemöten om ordförande inte kan närvara
 • Sitter med i Styrelsen


Kassör

 • Ansvarig för FENA LiUs räkenskaper
 • Upprättar FENA LiUs budget
 • Tecknar firman tillsammans med Ordförande
 • Är ansvarig för ekonomiska uttalanden
 • Sitter med i styrelsen


Näringslivsansvarig

 • Ansvarig för sponsring
 • Ansvarar för att kontinuerligt söka efter potentiella samarbetspartners till FENA LiU
 • Ansvarar för kontakten med nuvarande samarbetspartners
 • Koordinerar tillsammans med vice ordförande eventuella event med sponsorer/företag
 • Träffar företag/insitutioner och förhandlar fram samarbetsavtal
 • Sitter med i styrelsen


Informationsansvarig

 • Ansvarig för FENA LiUs samtliga marknadsföring och större PR-event
 • Ansvarar för att skicka ut FENA LiUs nyhetsbrev
 • Ansvarar för att FENA syns på sociala medier (facebook, twitter)
 • Uppdaterar hemsidan med aktuell information
 • Ansvarig för FENAs grafiska utseende
 • Designar broschyrer, affischer, bordryttare mm.
 • Sitter med i styrelsen


Revisor

 • Ansvarig för löpande kontroll av styrelsens arbete är i enlighet med de stadgar medlemmarna har beslutat under verksamhetsåret
 • Ansvarig för löpande kontroll av räkenskaperna är korrekt utförda utifrån god bokföringssed samt i linje med de stadgar medlemmarna antagit
 • Ansvarig för att vid årsmötet upprätta en rapport (för det gågna räkensskapsåret) om hur styrelsen agerat, eventuella brister i räkenskaperna samt föreslå om styrelsen får ansvarsfrihet eller inte
 • Sitter inte med i styrelsen


Ansök senast 23 mars!

No comments yet

Lämna en kommentar

You must be logged in to post a comment.