Pressmeddelande: Ungas idéer ska förverkligas i mötet med erfarna entreprenörer

Genom att para ihop unga idémakare med etablerade entreprenörer hoppas man på flera innovativa uppstarter i Skåneregionen. Tack vare finansiering från VINNOVA påbörjas nu arbetet med den nya satsningen.

Under snabba möten ska unga med nytänkande idéer träffa entreprenörer med gedigen erfarenhet av att starta upp företag. Förhoppningen är att nykomlingarna och de etablerade aktörerna ska hitta gemensam mark och slå sig ihop för att utveckla idén vidare. Med fortsatt stöd från affärsrådgivare ska nya innovativa bolag växa fram.

Satsningen arrangeras av de lundabaserade entreprenörskapsorganisationerna FENA Lund, Ideon Innovation, LU Open och VentureLab. Efter att VINNOVA nyligen gått in med 50 000 kr har planeringen av projektet tagit fart och sökandet efter lämpliga deltagare redan påbörjats.

– En kul satsning! Det känns som att det ligger rätt i tiden med tanke på att vi har både Lundakarnevalen och InnoCarneval, som även dessa kommer bidra till ännu fler spännande möten under året, säger Mikaela Färnqvist, verksamhetsledare på VentureLab.

Projektet förväntas dra igång under våren.

Ola Andersson, Projektledare
Affärsutvecklare Ideon Innovation
Mobil 0766-10 61 83
www.ideoninnovation.se

Helene Vogelmann
Avdelningschef LU Open
Mobil 0734-23 87 29
www.luopen.lu.se

Mikaela Färnqvist
Verksamhetsledare VentureLab
Mobil 0703-53 58 77
www.venturelab.lu.se

Daniel Fülep
Ordförande FENA Lund
Mobil 0739-38 98 58
www.fena.nu

No comments yet

Lämna en kommentar

You must be logged in to post a comment.