Om FENA

FENA – Föreningen för Entreprenörskap och NyföretagarAnda är Sveriges största ideella nätverk f��������������r studenter som är intresserade av entreprenörskap.Vi arbetar aktivt med att inspirera, höja kunskapen och hjälpa studenter att förverkliga sina drömmar och skapa sina egna möjligheter.

Föreningen startade år 2004 i Lund av några kloka studenter som en protest mot att föreläsare utstakade studenternas framtid som:

” det enda vägen är att sitta i en källare på ett storföretag och utföra tilldelade arbetsuppgifter ”

År 2006 spred sig nätverket till Helsingborg vilket medf����������rde att FENA Sverige skapades som paraplyorganisation och samordnare av nätverket FENA för de lokala f��������reningarna. I slutet av år 2009 startades FENA Stockholm. År 2010 startades FENA LiU.

FENA expanderar nu på flera håll i landet och FENA Sveriges m����������������������������������������������l är att hj������lpa och st��������rka de lokala föreningarna.

Grundtanken ������r att studenter ska få upp ��������������������gonen för entreprenörskap och främja egenföretagande men entreprenörskap är inte endast att starta egna företag. Entreprenörskap är mycket mer, klyschan att ”se möjligheter och inte problem” är faktiskt ganska nära sanningen och tänk vad som händer när alla Sveriges studenter ser möjligheter och inte problem i sin vardag, sina studier och jobb.

FENA vill knyta samman studenter med olika bakgrund, utbildning och tankebanor för att skapa en kreativ plattform där entreprenörskap är i fokus. Vårt mål är att inspirera fler till starta och driva hållbara företag.

Vi vill att alla utvecklar sina idéer och entreprenöriella förmåga oavsett om entreprenörskap är något okänt. FENA strävar efter att det ska finnas en entreprenörsförening på alla Sveriges högskolor och universitet.

FENA främjar samarbete på Nordisk, Europeisk och Internationell nivå och påverkar beslutsfattare och politiker att underlätta f��r unga entreprenörer.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige ��r på den högsta nivån sedan m����tningarna startade, med nuvarande kris anställs allt färre och unga drabbas v����������������������������������������������������������������������������������������������������������rst. Utbildningsväsendet ����������������������������r inte anpassat till dagens samhälle och vår snabbföränderliga värld och påverkan p���� utbildningssystemet är en mycket långsam process. Vi har ett utbildningssystem som från första klass utbildar oss till passivitet. Att sitta och lyssna på en lärare för att sedan någon gång i framtiden bli anställda och lyssna till en chef. Vi som individer måste ta eget ansvar och FENA uppmuntrar och inspirerar studenter till att ta detta viktiga kliv.

Att lära sig ���gammal kunskap” räcker inte längre. Oavsett om studenter söker arbete eller startar företag handlar det om att skapa värde. Som anställd ska du skapa värde för din arbetsgivare och som egenföretagare ska du skapa värde för dina kunder. Genom att vara aktiv i FENA skapar alla ett stort n������tverk med ov��rderliga kontakter och de aktiva bygger sig kunskap om hur v��rde skapas genom självständigt och kreativt arbete.

Studenters möjligheter att skapa värde beror till stor del på deras erfarenheter och driv. Nu blåser det medvind för främjandet av entreprenörskap och egenföretagare, Sverige börjar inse att vi behöver entrepren��rer och vi behöver fler långsiktigt h����llbara f����retag i Sverige. Idag finns det en uppsjö av organisationer som hjälper entreprenörer i uppstartsfasen, FENA är l����nken mellan studenterna och dessa stödorganisationer, investerare, företag och affärscoacher.

Man kan säga hur mycket som helst om FENA som är bra, men det viktigaste f��r mig är att sedan jag gick med har jag träffat så fantastiska människor. Människor som har mål, visioner och drivkraft, som drömmer och arbetar för att förändra världen och som öppet delar sin kunskap och erfarenheter. Sen skadar det heller inte med de kontakter jag har fått i FENA och genom FENAs partners har jag utvecklats personligt och mitt företag har fått en ordentlig skjuts.

- Roger Bergdahl Vice Ordförande FENA Stockholm 2009

De lokala FENA föreningarna är helt egna och bestämmer själva hur de vill arbeta. De lokala fenorna har egna organisationsnummer och ordnar egna aktiviteter, projekt och väljer vilken typ av verksamhet de driver för att främja entreprenörskap och stötta studententreprenörer.

FENA erbjuder sina medlemsorganisationer ett nationellt nätverk av entreprenörsfrämjande organisationer och studententreprenörer. Vi ger v��������ra medlemsorganisationer st��d och support, utbildning, mallar och dokument f��r att lättare och bättre driva sina f��reningar framåt.

FENA hjälper även till med att hitta sponsorer och talare till de lokala organisationerna. Vi har 24/7 support för medlemsorganisationer och organiserar nationella och regionala inspiration- och utbildningsdagar, ledarskapskonferenser och nätverksevents.